روش طرح سوال تحقیق در متون نظم  فارسی  ۲۷/۱۰/۹۲

الف- مولوی

1- تحلیل  یکی از داستان های مارگیریا دقوقی  ( نمره3).

در ورقه تقسیم بندی فرمایید و نکات( نمادها و سایر مسائل توضیحی) رابه صورت طبقه بندی شده و  تفکیکی بنویسید. 

2- معنای چهار بیت از مولوی (جمع نمره 2 ).

ب-سنایی

1-شرح یکصد بیت  (نمره  3 )   سه بیت داده می شود. 

2- موضوعات: عقل، توحید، خلق یا آفرینش ، صفات خدا، معرفت.  توضیح وبیان نظر سنایی در باره آنها.   نمره 3

بقیه بارم:

  تحقیق انوری: (2)   حافظ: (2)  میان ترم (1)  تحقیق مولوی: (4)

 

 

نمونه سوال نقد وبررسی ادبیات فارسی(ارشدزبان):

1-     از ادبیات دوره ماد یک اثر مهم را به صورت خلاصه(چکیده داستان) مهرفی کنید(3)

2-     «یادگار زریر» مربوط به ادبیات کدام دوره می باشذ؟ آنچه در باره آن می دانید بنویسید(3)

3-     ارداویرافنامه را از لحاظ محتوایی بررسی و خلاصه آن را بنویسید.(5/3)

4-     نقد و بررسی خود را در باره«گاهان» اوستایی به طور خلاصه بنویسید. (3)

5-     هشت مورد از مشترکات ارداویرافنامه و کمدی الهی دانته را بر شمارید(4)

6-     هشت مورد از مشترکات سیرالعباد و کمدی الهی دانته را بر شمارید(4)

7-     خلاصه نقد و بررسی خود را در باره «هزارو یک شب» بنویسید.(4)

8-     در باره تاثیر هزار و یک شب در ادبیات غرب هر چه می دانید بنویسید(5/3)

9-     «بوف کور» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

10-  «تنگسیر» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

11-  «اسرارگنج دره جنی» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

12-  «یکلیا و تنهایی او» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

13-  «شوهر آهو خانم» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

14-  «دهکده پرملال» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

15-  «چشمهایش» را نقد و بررسی نمایید(خلاصه،نقدفنی،سبک،محتوا و تم،تاثیر درادبیات ایران و جهان) (4)

16-  موضوع ادبیات غنایی چیست؟ انواع ادبی آن را معرفی کنید.(5/3)

17-  در باره خاستگاه غزل بحث کنید(3)

18-  رابطه غزل و تغزل را شرح دهید(5/3)

19-  دایره غزل را شرح دهید (5/3)

20-  در باره موضوع نوع غزل بحث کنید(3)

21-  نقش و شخصیت «معشوق» را در غزل شرح دهید. (5/3)

22-  ادبیات حماسی را توضیح دهید.(3)

23-  انواع حماسه را در ادبیات فارسی با نمونه شرح دهید.(4)

24-  جایگاه «شاهنامه فردوسی» را در ادبیات حمسی توضیح دهید.(3)

25-  تفاوتهای حماسی وموضوعی شاهنامه فردوسی را یا ایلیاد و ادیسه بیان کنید(3)

26-  تفاوتهای موضوعی شاهنامه فردوسی را یا مهابهاراتا بیان کنید(3)

27-  مشترکات حماسی وموضوعی شاهنامه فردوسی را یا ایلیاد و ادیسه بیان کنید(3)

28-  مشترکات حماسی وموضوعی شاهنامه فردوسی را یا مهابهاراتا بیان کنید(3)

29-  شرایط به وجود آمدن آثار حماسی را بیان کنید. (3)

30-  شرایط و زمینه های احتماعی به وجود آمدن آثار حماسی را در میان ملتها با ذکر نمونه مشخص شرح دهید(4)

31-  تحقیق کلاسی خود را معرفی و روش تحقیق و نتایج بررسی خود را بنویسید(3)

32-  حضور و فعالیت کلاسی(2)

 

لطفا نظرات خود را در باره سوالات بنویسید .

 

نگارش فارسی

 نمونه سوال:  رجوع شود به فایل نمونه سوالات

 

كليله و دمنه

 محدوده امتحانكتبي : بندهاي(7 و 8 و 9و 4صفحه از 10)

 بارم سوال:

معناي دقيق ابيات عربي: 4

روخواني : ۵/۳ 

حضور در كلاس: ۵/۱

نقد ادبي سياسي، اجتماعي:3

معنا و شرح متن فارسي: 8

 نمونه سوال:

نظرمترجم كليه و دمنه(بهرامشاهي ) را درباره زنان بنويسيد.

شخصيت شنزبه  را معرفي كنيد.

چند حكايت (بجز داستان اصلي) در بندهاي خوانده شده وجود داشت ؟ عنوان آنها را بنويسيد.

 مفهوم بيت زير چيست؟

تمثيل ........... چه پيامي دارد؟ و ان را چگونه بيان مي كند؟

عبارات زير را معنا كرده ، نكات ادبي موجود در آنها را بنويسيد:

آورده اند در مرغزاري كه نسيم آن بوي بهشت را معطّر كرده بود و عكس آن روي فلك را منور گردانيده، از هر شاخي هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر حيران

  يضاحكك الشمس منها كوكبَ شرقُ   مؤزّرُ بعميم النّبتِ مكتهلُ 

  بخار چشم هوا و بخور روي زمين   زچشم داية باغ است و روي بچه خار

 

ادبیات جهانی 

 سرفصل و نمونه سوال ادبيات جهاني

 ادبيات ملت:

  1- سومر 2- مصر  3- چين  4- ژاپن  5- عرب   6- يونان  7- روم    8- فرانسه   9- انگلستان   10- اسپانيا      ۱۱- امريكا    ۱۲- روسيه     

مكتب­هاي ادبي :

  1- كلاسيسم      2- رمانتيسم     3- رئاليسم      4- ناتوراليسم      

  اصطلاحات:

 1- تراژدي    2- درام     3- كمدي      7- رمانس      811- پاستورال            12- پست مدرنيسم        13- پيكارسك                                         16- شانسون دوژست

 

 رمان:

   از رمانهايي كه علامت مثبت(+) دارند براي تكليف انتخاب شود.

رديف

نويسنده

عنوان

موضوع

تاريخ

مردم

 

1

سومريان

گيلگمش

حماسه

 

 

+

2

مصريان

سينوحه

 

 

 

 

3

هندي

رامايانا

 

 

 

+

4

 

مهابهاراتا

حماسه

 

 

 

5

موراساكي

گنجي مونوگاتاري

خاطرات نويسنده

1001

ژاپن

+

6

 

 

 

 

 

 

7

هومر

ايلياد و اديسه

حماسه

850 ق.م

يونان

+

8

اشيل

پرومته در زنجير

نمايشنامه

525ق.م

يونان

 

9

سوفوكل

اديپ شاه

" تسليم ادمي در برابر سرنوشت

496ق.م.تولد

 

 

10

ويرژيل

اَنه ايد

حماسه

70ق.م

روم

 

11

سنكا

آگا ممنون

نمايشنامه

65م

اسپانيا

 

12

دانته

كمدي الهي

روح قرون وسطا

1265

ايتاليا

+

13

دولوريس/دومون

رمانس گل سرخ

فلسفه عشق قرون وسطايي

قرن 13م

فرانسه

+

14

بوكاچو

دكامرون

مذهبي(كفرآميز)

1348

ايتاليا

+

15

ماكياولي

شهريار

فلسفه سياسي

1512 بعد

ايتاليا

+

16

شاتوبريان

خاطرات پس از مرگ

رمانتيك

1841

فرانسه

+

17

هوگو

بينوايان/مردي كه مي­خندد

اجتماعي

96/1862

فرانسه

+

18

دوما(پدر)

سه تفنگدار/كنت مونت كريستو

 

5/1844

"

+

19

دوما(پسر)

لادام اوكامليا

 

1844

"

+

20

بالزاك

چرم ساغري

واقع گرا

1831

"

+

21

گوستاوفلوبر

مادام بواري

"

1857

"

+

22

اميل زولا

روگون-ماكار

ناتوراليسم

1900 به بعد

"

+

23

شارل بودلر

گل هاي شرّ

شعر

1875

"

 

24

پل ورلن

ترانه پاييزي

"

 

 

 

25

آرتور رمبو

فصلي در جهنم

"

 

 

 

26

آناتول فرانس

خدايان تشنه اند

درباره انقلاب فرانسه

1912

"

 

27

مارسل پروست

درجستجوي زمان از دست رفته

 

27/1913

 

 

28

ژول ورن

سفرهشتاد روزه به دور دنيا/جزيره اسرارآميز

علمي و تخيلي

1873/1875

 

 

29

آندره ژيد

مائده هاي زميني

 

1897

 

+

30

رومن رولان

ژان كريستف/جان شيفته

پرحجم

1912/1933

 

 

31

آندره مالرو

ضد خاطرات

تاريخ فرانسه

1947

 

+

32

آلبر كامو

بيگانه

پوچي دنيا

1942

 

+

33

ژان پل سارتر

تهوع

 

 

 

 

34

سروانتس ساآودرا

دن كيشوت

 

1615

اسپانيا

+

35

گوته

فاوست

نمايشنامه

اوايل ق19

آلمان

+

36

فرانتس كافكا

مسخ

سوررئاليست و

1923

چك

+

37

كريستوفر مارلو

تيمور لنگ

نمايش/جنايات..

1587

انگلستان

+

38

شكسپير

ونوس و آدونيس

شعر

1595

"

+

39

 

تاجر ونيزي

كمدي

1596

"

+

40

 

هملت/مكبث

تراژدي

1602/1606

"

+

41

جان ميلتون

بهشت گمشده

تأثيرتورات

1667

 

 

42

جاناتان سويفت

سفرنامه گاليور

طنز تلخكامي و خودخواهي بشر

1726

"

+

43

بايرون

اوقات بطالت

اخلاقي...

1807

 

 

44

چارلز ديكنز

اوليور تويست

مبارزه با فقرجنايت نابرابري

1837

 

 

45

تي.اس.اليوت

سرزمين بي حاصل

شعر

1920

 

 

46

اورول

قلعه حيوانات

عليه كمونيسم

1945

 

 

47

آگاتا كريستي

ماجراي مرموز استايلز

پليسي(پوارو)-و بعداً(مارپل)1930

1912

"

+

48

جورج برناردشاو

انسان و ابر انسان-سرگرد باربارا

نمايشنامه كمدي فلسفي-مذهبي

1903/1905

"

+

49

ساموئل بكت

در انتظار گودو

نمايشنامه،سمبوليسم

عالي1956

"

+

50

ويليام گلدينگ

سالار مگس ها

مجموعه نمايش/مقاله/داستان

 

"

 

51

پوشكين

يوگني اونگين

توصيف زندگي روسي

1833

روسيه

+

52

گوگول

نفوس مرده/شنل

استقبال از كمدي الهي/زندگي كارمند

1842

"

+

53

داستايفسكي

جنايات و مكافات/ ابله/يرادران كارامازوف

شرح خلاصه 9-338

تا1880

"

+

54

تولستوي

جنگ و صلح(4ج)

حماسه ملي روسيه

1869عالي

"

+

55

چخوف

اتاق شماره شش

ضربه به بيداد تزار

1893

"

+

56

گوركي

مادر

رمان حماسي (4ج)

1907

"

+

57

شولوخوف

دن آرام (4ج)

تصوير زندگي قزاق هاي دن

1926

"

+

58

ادگار آلن پو

كلاغ

شعر

1845

امريكا

 

59

ناثانيل هاثورن

داغ ننگ

مطالعه آثار گناه

1850

"

+

60

هاريت بيچراستو

كلبه عموتم

مبارزه با برداري

1852

"

+

61

جك لندن

آواي وحش

لذت جنگل و وحش

1903

"

+

62

 

سپيد دندان

 

 

 

+

63

ويليام فاكنر

خشم و هياهو

رنج سه نسل از خانواده اي كه روزگاري از اشراف بوده اند

1925

"

+

64

همينگوي

وداع با اسلحه/پيرمردودريا

ويراني جنگ جهاني /تمثيل شكست و پيروزي

1929/1925

"

+

65

جان اشتاين بك

خوشه هاي خشم

داستان كارگري

1939

"

+

66

خورخه لوئيس بورخس

ببرهاي رؤيا

شعر

1960

آمريكاي لاتين

 

67

پابلو نرودا

سرود عام

حماسه بزرگ

1950

"

 

68

ماركز

صدسال تنهايي

ايزوله و انزوا

1967

"

+

69

پائولو كوئيلو

كيمياگر

 

1988

"

+

70

آستورياس

آقاي رئيس جمهور

استبداد استراوكابررا

1944

"(گواتمالا)

+

71

موريس مترلينگ

شاهزاده خانم مالن

 

1990 به بعد

بلژيك

+

72

جبران خليل جبران

پيامبر

به انگليسي

ف1931

لبنان

+

73

نجيب محفوظ

بچه هاي محله ما

 

1959

مصر

+

 

 توجه:امتحان رمانها فقط از ۱۲داستان زیر خواهد بود (نمره۴) 

۱- افسـانـه گـیل گـمش 

چکیده داستان                                                                                                                                                             گیلگمش که پادشاهی ظالم بود ، اهالی اورک را واداشته بود که روز و شب با کاری طاقت­فرسا­ حصار شهر را بسازند. خدایان برای پایان دادن به ظلم گیلگمش، صحراگردی قَدَر را می­آفرینند به نام انکیدو و به نبرد با گیلگمش فرامی­خوانندش.                                                                  انکيدو را که‌ فرزند سرکش‌ صحرا و از خاک‌ آفزیده‌ شده‌ است‌، زن‌ زيبايی‌  با عشق بازی رام‌ کرده‌ به‌ اوروک‌ شهر گيل‌ گمش ‌مي‌برد تا با گیلگمش مبارزه کرده و قدرت خود را ثابت کند. در همین زمان گيل‌گمش‌ نيز خوابي‌ مي‌بيند که‌ تعبيرش‌ به‌قول‌ مادر گيل‌ گمش‌ اينست‌ که‌ به‌ زودي‌ پسرش‌ ياري ‌همدل‌ و همدم‌ خواهد يافت‌.

گيل‌ گمش‌ و انکيدو در شهر با هم‌دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌کنند پس از جنگی که در آن نه گیلگمش    می­تواند بر انکیدو غلبه کند و نه انکیدو بر او، این دو با هم ، هم­داستان می­شوند و دوشادوش یکدیگر در نبردهایی حماسی شرکت می­کنند. به‌ جنگل‌ دور دست‌درختان‌ سرو آزاد مي‌روند          و نگاهبانش‌ «خومبابا‌» را مي‌کشند. در بازگشت‌ ، گیلگمش عشق ایشتار(الهه عشق) را بخود                    بر میانگیزد , ولی گیل گمش این عشق را  نمی پذیرد. ایشتار از بی اعتنایی او بر آشفته می شود       و   از اینرو ,گاومیش آسمانی را به زمین میفرستد تا او را از پای در آورد. ولی گیل گمش و انکیدو گاومیش را می کشند. آنگاه خدایان بدر خواست ایشتار که عصبانی است بیماری مرگباری برانکیدو نازل می کنند در نتیجه انکیدو پس از دوازده روز تب و بیماری می میرد. گیل گمش بخاطر مرگ دوست خود از مرگ در هراس می شود وهفت‌ شبانه‌روز از دفن‌ جسد سرباز مي‌زند ، گیل گمش   بر دوست خود , انکیدو بتلخی  می گرید و سر بصحرا می نهد « آیا من خود نیز بسان انکیدو   نخواهم مرد ؟» اندوه در قلبم رخنه کرده است از مرگ می هراسم , سر به صحرا می نهم »  و          نبايد دل‌ به این دنیای فانی ‌ بست‌.                                                                                                                           به این ترتیب گیل گمش بر آن می شود که از راز زندگی و مرگ پرده برگیرد  . او از افسانه های کهن در می یابد که کسانی مانند اوت نا پیش تیم(outnapishtime)  و زوجه اش وجود داشته اند که به آنان زندگی جاوید بخشوده شده است. از اینرو راه دیار خدایان را پیش می گیرد و بسفری خطرناک دست می زند تا اوت نا پیش تیم را بیابد و از او بپرسد که چگونه زندگی جاوید یافته است. پس از سفرهای دور و دراز از موانعی هراس انگیز می گذرد و به کرانه دریای آسمانی می رسد. در آنجا   اله نگهبان درخت زندگی  وی را متوقف می سازد و به او می گوید که بیهوده در طلب هدفی واهی است , زندگی جاوید خاص خدایان است. وی را اندرز می دهد که باز گردد و از زندگانی خود بهره برگیرد . ولی این پند اخلاقی  هرگز گیل گمش را ارضا نمیکند . از اینرو براه خود ادامه        می دهد گيل‌گمش‌ به‌راهي‌ مي‌رود که‌ "به‌ طلوع‌ آفتاب‌ مي‌کشد و به‌ غروب‌ آفتاب‌برمي‌گردد".    اين‌ راه‌ تاريک‌ و دراز، تنگه‌ي‌ دو کوهي‌ است‌ که‌آسمان‌ را مي‌کشند » و «اوتناپشيتيم‌ » پشت‌ این      کوه ‌بسر مي‌برد. اين‌ کوه‌ بزرگ‌ بلند «بر آمدن‌ وفروشدن‌ خورشيد را پاسداري‌ مي‌کند». در برابر دروازه‌ي‌ تنگه‌ي‌دراز و بس‌ تاريک‌، مردماني‌ به‌ نگهباني‌ ايستاده‌اند و چون‌ ازآهنگ‌ گيل‌گمش‌ آگاه‌ مي‌شوند، به‌ وي‌ مي‌گويند: «هيچ‌ آدميزاد ميرنده‌اي‌ را به‌ درون‌ کوهساران‌ راه‌ نيست‌ که‌ تا ژرفا، آن‌ را  تاريکي‌ فراگرفته‌ است‌. تاريکي‌ چنان‌ سنگين‌ است‌ که‌ تا بن‌ دل‌، را ه‌ مي‌يابد...
امّا گيل‌گمش‌ ازاين‌ تنگه‌ي‌ تاريک‌ که‌ جاي‌ غروب‌ آفتاب‌ است‌،مي‌گذرد و در محل‌ طلوع‌ خورشيد، به‌ باغ‌ ايزدان‌ مي‌رسد. در اين‌ باغ ماورائی نيزشمش(خدای آفتاب)‌ به‌ وي‌ مي‌گويد:«هيچ‌ مرد -            میرنده ای ‌تاکنون‌ در اين‌ راه‌ گام‌ننهاده‌ است‌... هرگز آن‌ زندگي‌ را که‌ مي‌جويي‌، باز نخواهي‌ يافت‌».و گيل‌ گمش‌ پاسخ‌ مي‌دهد: «بگذار اي‌ آفتاب‌، چشمانم‌ تو را ببيند! چرا نبايد من‌ نيز زندگاني‌ را بجويم‌...» اين‌چنين‌ شمش‌ به‌اصرار گيل‌ گمش‌، وي‌ را نزد سيدوري‌، بانوي‌ تاک‌ها و سازنده‌ي ‌مي‌ناب‌ که‌ در کنار دريا خانه‌ دارد مي‌فرستد، تا از او بياموزد چگونه‌ مي‌توان‌ از آب‌هاي‌ مرگزا گذشت‌ و نزد اوتناپيشتيم‌ راه‌ يافت‌. سيدوري‌ نيزبه‌ پهلوان‌ مي‌گويد: گيل‌ گمش‌، آن‌زندگاني‌ جاويد را که‌ تو مي‌جويي‌ هرگز نخواهي‌ يافت‌.
آن‌ زمان‌ که‌ ايزدان‌ آدميزاد را آفريدند، مرگ‌ را بهره‌ي‌ او ساختند، اما زيستن‌ را براي‌ خويش‌ بازنگاهداشتند.
اما گيل‌ گمش‌ اندرز سيدوري‌ را که‌ از زندگاني‌جاويد بگذر و در همين‌ دنیا، خوش‌ باش‌ و بنوش‌ و بخند و با همسر و فرزند شادمانه‌ زندگی کن ، گوش نمی دهد و نزد او تناپيشتيم‌ که زندگی‌ جاويد يافته‌ است‌ ، می رود.                                                                                                                       سرانجام به اوت نا پیش تیم دست می یابد . او نیز چیزی برای تسکین گیل گمش ندارد .                  اوت نا پیش تیم حکایت می کند که در زمان سلطنت او درشهر ، خدایان که از آدمیان خشمگین شده بودند , طوفان نوح را بزمین نازل کردند . همه چیز نابود شد مگر او و خانواده او , زیرا           رب النوع  اآ که دوستدارشان بود انان را قبلا از مصیبت با خبر ساخته بود و خود او را بر آن داشته بود که یک کشتی بسازد . اینجای داستان دقیقا با داستان حضرت نوح پیوند خورده است. هنگامی که طوفان فرو نسشت خدایان اوت نا پیش تیم و زوجه اش را نزد خود پذیره شدند  و زندگی جاودان به آنان بخشودند .                                                                                                                                            در اين‌ هنگام‌اوتناپيشتيم‌ ‌ به‌ قصد آنکه‌ حجّت‌ را بر گيل‌ گمش‌ تمام‌ کند، به‌او مي‌گويد براي‌ آنکه‌ بدانيم‌ شايسته‌ي‌ زندگی جاويدي‌ يا نه‌؟ ازخدايان‌ بخواه‌ که‌ نگذارند که‌ شش‌ شبانه‌ روز درست‌      به‌ اندازه‌ي‌ زماني‌ که‌ طوفان‌مي‌خروشيد، نخوابي‌ و اگر بيدار نماني و بي‌اختيار تن‌ به‌جادوي‌ خواب‌ بسپاري‌، چگونه‌ مي‌تواني‌ بر مرگ‌ چيره‌ شوي‌؟
اما گيل‌ گمش‌ شکست‌ مي‌خورد و هفت‌ شبانه‌ روزمي‌خوابد در بيداري‌از بخت‌ بدش‌ مي‌نالد و به‌ زاري‌ مي‌گويد: «او تناپيشتيم‌ چه‌ بايدکرد: به‌ کجا روم‌؟
گيل‌ گمش‌ با اين‌ سخن‌ تلخ‌ که‌ به‌ هر جا که‌ روم‌: مرگ‌ کمين‌ گشاده ‌است‌، به‌ پوچي‌ تلاشش          ‌ پي‌ مي‌برد و يقين‌ مي‌يابد که‌ چون‌ انکيدوخواهد مرد و بنابراين‌ چاره‌اي‌ جز بازگشت‌ به‌ سرزمينش‌ ندارد،امّا در بازپسين‌ لحظه‌، اوتناپشتيم‌ به‌ تلقين‌ همسرش‌، سرّي‌ از«اسرار خدايان‌» را به‌ گيل‌ گمش‌ فاش‌ مي‌کند، يعني‌ نشاني‌چشمه‌اي‌ را مي‌دهد که‌ در قعرش‌، گياه‌ معجزاثري‌ مي‌رويد که‌ هرکه‌ از آن‌ بخورد، جوانيش‌ را باز مي‌يابد. گيل‌ گمش‌ در آب‌ غوطه‌مي‌زند و گياه‌ را مي‌چيند و به‌ راه‌ مي‌افتد، امّا در لحظه‌اي‌ که‌ براي‌خنک‌ شدن‌، آب‌ تني‌ مي‌کرد ماري‌ گياه‌ را مي‌ربايد و با خوردنش‌ پوست ‌ مي‌اندازد و جوان‌ مي‌شود ، اين‌ ‌ دردناک‌ترين حادثه‌ي‌ است که‌ او را به‌ گريه‌ مي‌اندازد.              گيل‌ گمش‌ ازين‌ پس‌ مي‌داند که‌ هرگز نيروي‌ جواني ‌را باز نخواهد يافت‌ و مانند همه‌ي‌ مردم‌ روزي‌ خواهد مرد.
 و انکیدو را از قلمرو مردگان فرا می خواند تا « قانون زمین » را بشناسد ولی انکیدو به او پاسخ میدهد که من به خاک تبدیل شده ام و امکان بازگشت هیج مرده ای به دنیای زندگان امکان پذیر نیست. متاسفانه پایان منظومه از میان رفته است گمان می رود که گیل گمش می میرد.

  ۲- سپيد دندان

روزي از روزهاي سرد زمستاني دو نفر پدر و پسر براي شكار خرگوش و روباه به وسط جنگل رفته بودند . از قضا در آن روز سپيد دندان و مادرش به دنبال شكار در جنگل جستجو مي كردند چون مادر سپيد دندان پير شده بود و برف جنگل زياد بود موقع راه رفتن و دويدن لاي برف ها گير مي كردند . سپيد دندان چون جوان بود بيشتر به دويدن رغبت داشت  كمي جلوتر مي دويد كه ناگهان در دام شكارچيان افتاد و شروع به جار و جنجال كرد و چارلي و اليس همان پدر و پسر صداي سپيد دندان را شنيده و به طرف صدا آمدند. مادر سپيد دندان خواست به طرف آنها حمله كند كه ناگهان آنها را شناخت و آن دو او را شناختند ولي متاًسفانه مادر سپيد دندان د رهمان جا افتاد و جان سپرد و اليس و پدرش سپيد دندان را از دام نجات داده و با خود بردند و به خاطرسفيدي دندانهايش اسم او را سپيد دندن گذاشتند . شب سپيد دندان را با زنجيري به درخت بستند و صبح زود قبل از اينكه پدر اليس از خواب بيدار شود او از خواب بلند شد و به سراغ سپيد دندان رفت و مقداري گوشت به او داد و با او دوست شد . پدر اليس كه از ماجراي دوستي او و سپيد دندان خبر نداشت يك مرتبه در جنگل سپيد دندان را ديد كه به دنبال پسرش مي دود .او ابتدا احساس كرد كه مي خواهد به او آسيب برساند به همين خاطر خواست او را با تفنكگ شكاري خود بكشد ولي بعد كه ديد براي او خطر ندارد منصرف شد و بعد از آن اليس و سپيد دندان با هم دوست شدند ولي چارلي هنوز نسبت به سپيد دندان نامطمئن بود تا اينكه يك روز اليس براي صيد ماهي به رودخانه رفت ولي سطح آب يخ بسته بود؛ اليس با سنگي يخ را سوراخ كرد و قلّاب خود را به داخل آب انداخت ولي يك مرتبه يخ شكست و اليس به داخل آب رودخانه افتاد و فرياد زد وكمك خواست. هيچ كس نبود به فرياد او برسد ولي سپيد دندان كه صداي اليس را شنيد آمد و فوري او را از آب بيرون كشيد امّا چون آب رودخانه سرد و هوا نيز سرد بود بي حال شد و روي زمين دراز كشيد. سپيد دندان فوري برگشت به چادر چارلي و با پارس كردن چارلي را متوجه قضيه ساخت و با هم رفتند اليس را نجات دادند امّا وضع اليس وخيم بود و بايد فوري مداوا مي شد به همين دليل چارلي مجبور شد او را به داوسون سيتي ببرد. سپيد دندان نيز همراه چارلي و اليس به شهر داوسون سيتي رفتند. موقع پياده شدن از قايق ناگهان سپيد دندان با يك سگ كه صاحب آن جان ديوئي اسميت بود مبارزه كرد و او را زخمي نمود . از آن روز به بعد اسميت چشمش به سپيد دندان افتاد تا اينكه به نزد پزشك شهر رفتند ؛ وقتي كه پزشك اليس را معاينه كرد اجازه نداد كه سپيد دندان نزد اليس بماند به همين خاطر چارلي او را به بيرون برد و بست ولي سپيد دندان طناب خود را پاره كرد و كنار پنجره اي كه نزديك اليس بود نشست و به دوستش خيره شد. 

ناگهان اسميت و دوستانش با سگشان آمدند و سپيد دندان با ديدن سگ اسميت دوباره با هم شروع به جنگيدن نمودند و در اين نبرد سپيد دندان او را از پاي درآورد و كشت و چارلي كه به سروصداي آنها بيرون آمده بود سپيد دندان را كه زخمي شده بود در دست گرفت و نوازش كرد ولي در اين لحظه اسميت و دارودسته اش نزديك آمدند وبه زور خواستند با پول سپيد دندان را بخرند ولي چارلي منصرف از فروختن شد تا اينكه اسميت به همراهانش اشاره كرد كه يكي از آن ها با چاقو به شكم چارلي زد و او را كشت و سپيد دندان را به زور با خودشان بردند. پدر خانم دكتر كه كشيش شهر بود و صحنه را ديده بود از ترسش همه چيز را ناديده مي گيرد  در آن لحظه ويدون اسكات و كريك جانسون كه از قبل چارلي را مي شناختند تصميم گرفتند انتقام چارلي را بگيرند به همين خاطر با كمك كشيش شهر قاتل چارلي را دستگير كرده و او را به زندان انداختند . اسميت و همراهانش براي سرگرمي بيشتر و انتقام از سپيد دندان او را با خرس وحشي به جان هم انداختند كه نزديك بود سپيد دندان در اين جنگ كشته شود امّا خانم دكتر و اسكات جلوي اين مبارزه را گرفتند و سپيد دندان را نجات دادند اليس كه هنوز در بستر بيماري بود يك مرتبه از رخت خواب برخاست و به بيرون آمد و سپيد دندان را كه در حال مرگ افتاده بود در آغوش گرفت و شروع به گريه كردن كرد. اسكات و خانم دكتر او و سپيد دندان را به داخل درمانگاه بردند و شروع به معالجه ي زخمهاي سپيد دندان كردند كه طي اين مراقبت هاي اليس و اسكات و خانم دكتر دوباره حال سپيد دندان خوب شد.

يك روز اسميت با رشوه يكي از مأموران را مجبور مي كند كه قاتل چارلي را كه در زندان بود فراري دهد و قاتل بعد از فرار از زندان به سراغ اسكات مي آيد تا در خواب او را بكشد كه سپيد دندان از اين ماجرا باخبر شده و جلوي او را گرفته و انتقام چارلي را از قاتل او مي گيرد و او را مي كشد. اسميت كه ديگر كم كم طرفدارانش را از دست مي داد مي خواست طلاهاي مردم را برداشته و فرار كند به همين خاطر با يكي از همراهانش سدّي را كه اسكات و جانسون به كمك اهالي شهر ساخته بودند و مي خواستند با بستن جلوي آب رودخانه در آن طلا جستجو كنند را با ديناميت منفجر كرد ولي سپيد دندان اسميت را كه از پل عبور كرده و مي خواست با طلاها فرار كند را مي ترساند و اسميت مجبور مي شود وسط پل رودخانه بنشيند و با شكستن سد اسميت  و سپيد دندان داخل آب مي افتند و آب هر دوي آنها را با خود مي برد چون جريان آب تند بود همه فكر مي كنند كه آب هم اسميت و هم سپيد دندان را كشته است. اهالي شهر براي يافتن طلا شهر را بدون آنها  ترك نموده و از آنجا مي روند كه ناگهان سپيد دندان را كنار ساحل مي بينند كه به دنبال آنها خود را به داخل آب انداخته و مي خواهد به كشتي بيايد كه اسكات خود را از كشتي پرتاب كرده و به آب شيرجه مي زند و شنا كنان خود را به سپيد دندان رسانده و او را نيز با خود مي آورد و سوار بر كشتي مي شوند و با خوشي و خرمي همراه ديگر دوستان شهر داوسون سيتي را ترك مي گويند و اين ماجرا با خوشي به پايان مي رسد و سپيد دندان دوباره نزد دوستانش اليس و اسكات به زندگي خود ادامه مي دهد.

پيامد داستان اين است كه جواب محبت را با محبت و جواب نفرت و خشم را با خشم و نفرت مي دهند و اين غريزه اي است كه خداوند حتي در وجود حيوانات نيز قرار داده است

 

 

 ۳-اتاق شماره 6        نویسنده: آنتوان چخوف مترجم: کاظم انصاری چاپ سوم: تهران 1350 

    موضوع: ضربه به بیداد نژاد روسیه

 نام شخصیت اصلی: روانپزشکی به نام آندره یُفی میج ـ ایوان پمتیریچ

نام شخصیت فرعی: دکتر فاباتوف ـ موسیکا ـ نیکیتای

«آنتوان چخوف» نویسنده روسی هم دوره «هنر یک ایبلسن» است که تأثیر زیادی بر جریان تئاتر رئالیستی و درام نویسی دوران پس از خود گذاشت. وی علاوه بر حوزه درام در زمینه ادبیات داستانی نیز مجموعه ارزشمندی به جا گذاشته است. اتاق شماره 6 مثل هر آثار آنتوان چخوف کشمکش سخت میان جبرمحیط و فردیت را مرد پرداخت قرار می‌دهد.

اتاق شماره 6، نام اتاقی از بیمارستان است که بیماران روانی در آن نگهدای می‌شود. نیکیتا نگهبان این سلول است. تعداد کل بیماران این اتاق 5 نفر است. بیماران روان پریشی که مطابق معمول بخاطر ورشکستگی و یا چیزی از این قبیل از حال و هوای زندگی عادی خارج شده‌اند البته به جز یک نفر! «ایوان دیمیتریچ» مرد 33 ساله‌ای که از طبقه روشنفکر است که قبلاً دادستان و منشی استانداری بوده است. جنوبی که از آن رنج می‌برد این است که تصور می‌کند همواره در تعقیب او هستند. ایوان دائم در تب و تاب است و گویی می‌خواهد موضوع مهمی را به هم اتاقی‌هایش بگوید اما ناتوان از گفتن است. چون می‌داند که آنه قدرت درک آن را ندارد.

راوی به شرح زندگی ایوان می‌پردازد. ایوان که از رفاه نسبی برخوردار بود، اکنون با شرایط سختی روبرو شده. او بعداز مرگ برادر و پدرش از صبح تا شب کار می‌کرد. درازای مبلغ ناچیزی تدریس خصوصی می‌داد. اما نهایتاً نتوانست، این زندگی مشقت بار را تاب آورد. و روحیه‌اش متزلزل شد. با آنکه شیفته مطالعه بود، دیگر حتی نمی‌توانست تمرکز کند و مطالعه کند. خیلی زود بیمار می‌شد و اینها همهبه خاطر رنجی بود که می‌کشید. رنج تنهایی، رنج زیستن در بین مردمی که هدفها عالی برای زندگی ندارند. رنج زیستن در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی برآن حاکم نیست. جامعه‌ای که نداشتن هدف عالی زندگی آنان را تهی، بی‌مایه، یکنواخت و کسالت بارکرده است و از آنها انسانهای فاسد و دورو ساخته بود و این چنین بود که حس اعتماد به مردم از او سلب شد و می‌پنداشت همواره در تعقیب او هستند چرا که ایوان با آن مردم بیگانه بود... از طرفی نگاه مردم به ایوان نگاهی دوگانه بود... طبع لطیف، میل به خدمتگزاری رعایت نظم و ترتیب، صفای اخلاق با نیم تنه کهنه و قیافه خسته و بیمار و بدختی‌های خانوادگی‌اش همدردی مردم را نسبت به وی تحریک می‌کرد و آنها را اندوهگین می‌ساخت.

ایوان دوران سختی را پشت سرگذاشته است. از هم اتاقی‌های او «موسیکا یهودی» است که 20 سال پیش کارگاه کلاهدوزی وی آتش می‌گیرد و او را به بیمارستان هدایت می‌کند. نفر بعدی کاسبکار بلند قد و لاغری است که تخت او در کنار تخت ایوان قرار دارد. نفر چهارم روستایی چاق و چله‌ای حالت بی‌فکری از چهره او نمایان است. نفر پنجم و آخرین نفر مستخدم پیشین اداره پست است. که همواره سعی دارد چیزی را از بقیه پنهان کند اما پی بردن به آن کار ساده‌ای است به زیر اقدام در مورد مدالهای افتخار خود حرف می‌زند. مسئول بیمارستان دکتر «آندره یُفی میچ» است. به گفته‌ی وی در دوران جوانی بسیار مقدس بوده و قصد ورود به جامعه روحانیت را داشته است اما چون پدرش پزشک و جراح بوده وی را به این کار ترغیب و مجبور کرده است. حال او ریاست بیمارستان را به عهده دارد.

در نگاه دکتر آندره زندگی از چنان ارزش و اهمیتی برخوردار نیست که برای تغییر شرایط بکوشیم چرا که نهایتاً همه خواهند مرد... مکالمه‌ای بین ایوان و دکتر آندره بسیار خواندنی و قابل تفکر و تأمل است دکتر آندره زندگی را حقیر می‌شمار اما ایوان دیمتری نمی‌تواند همه درد و رنجی را که در زندگی متحمل شده حقیر بشمارد. حقیر شمردن درد و رنج در نظر کسی که آن را تاب آورده درست مثل توهینه به خود اوست.

دربارة زندگی و رنج زیستن که یکی آن را تجربه کرده و دیگری تنها از دوردستی برآتش داشته و خود در میان آتش نبوده تا آن را با تمام وجود حس کند.

دکتر طی ملاقاتی با ایوان خود را راغب به صحبت با او می‌یابد و از آن پس جدالی با محیط برضد خود آغاز می‌کند. در واقع هر وقت دکتر آندره با ایوان بحث می‌کند افق‌های تازه‌ای به رویش گشوده می‌شود و از این گفتگو لذت می‌برد. اما داستان این ملاقات بین همکارانش در بیمارستان دهان به دهان می‌چرخد و چنین می‌وشد که مردم وی را بیمار می‌پندارند! اما او به زیبایی در مورد بیماریش به دوستش ابزار می‌کند:

در بیماری من فقط این است که پس از 20 سال در تمم این شهر فقط یک مرد دانا پیدا کردم که او هم دیوان است. اما به توصیه همکار و دوستش او را در بیمارستان بستری می‌کنند. او بار دیگر این حرکت را چنین تعبیر می‌کند:

و باز تکرار می‌کنم من بیمار نیستم بلکه به محیط جادو شده‌ای افتاده‌ام که همه چیز، حتی همدردی صادقانه دوستانم موجب تباه کردن واز بین بردن من شده است. من ازاین جهان می‌روم ولی شهامت و مردانگی آن را دارم که به این موضوع اعتراف کنم... و این چنین است که ناتوان از تحمل تحقیر و ظلمی که در حق او روا شده است می‌میرد.

زاویه دید داستان «سوم شخص» است.

در محوریت داستان قهرمان (دکتر آندره) در بحبوه کشمکش و چالشی سخت قرار می‌گیرد و مبارزه‌ای را از درون خودش به ضد محیط آغاز می‌کند. در واقع شروع داستان شروع سقطو دکتر در ساختار داستان است. وی سرانجام قربانی شهرش بیهوده‌اش برای تغییر شرایط می‌شود.

درون مایه اصلی «در اتاق شماره 6» برابری و ستیزه میان قهرمان دکتر آندره با محیط است. محیط یا جامعه نیرویی کلی و قدرتمند است که دکتر آندره از همان ابتدا در مقابل آن قرار گرفته و بدن اینکه متوجه باشد در نتیجه مواجهه با آن هر لحظه به سقطو نزدیک‌تر می‌شود.

در این داستان رویدادهای غیراخلاقی نظیر رشوه و کوتاهی در خدمت مطرح شده و از این پدیده‌های اقتصادی معنی انتقاد شده است. و همچنین به رنج زیستن در جامعه‌ای که عدالت برآن حاکم نیست.

در خلال این داستان قهرمان می‌تواند گریزی به میل جاودانگی و فطرت جاودانه‌گری انسان زد. با توجه به بیان این موضوع در دین مبین اسلام در می‌یابیم که خدا برای این نیاز پاسخی مقرر کرده و فطرت خداجو در صورتی که نتواند برای نیاز پاسخی بیابد. دچار پوچی می‌شود و به اندیشه نیستی می‌رسد.

 

۴-داستان اُدیب  نویسنده: سوفوکل

موضوع اُدیب شاه «ازدواج ناخواسته با مادر یا تسلیم آدمی در برابر سرنوشت».

قهرمان داستان: اُدیب        

شخصیت‌های اصلی: لایوس ـ یوکاسته ـ اُدیپ ـ تیرزیاس غیب‌دان

پدر: لایوس                        مادر: یوکاسته                           همسر: یوکاسته

شخصیت‌های فرعی: کرونته برادریو کاسته ـ پلیبوس شاه کورنیت

در این داستان پیشگسوتان به لایوس گفته بودند در صورتی که صاحب فرزندی شود، پدرش را خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد نمود. به همین دلیل بایوس او را از تبس طر کرده روی کوهی گذاشتند و چوپانی او را به قلمرو شاه کورنیت برد و آنجا تربیت شد. چون از گفته‌ی غیب گویان آگاه شد پیوسته از ملاقات پدر و مادر گریزان بود. یک روز در نزدیکی تبس با پدر واقعی روبرو شد و ندانسته او را بکشت پس از آن به دروازه شهر تبس رسید و آنجا با ابوالهول روبرو شد. ابوالهول از کسانی که ملزم ورود به شهر داشتند مغمایی می‌پرسید و هر کس را که از خواب دادن عاجز می‌ماند می‌خورد. از اُدیب پرسید که کدام مخلوق است که صبح با چهار پا و در میانه‌ی روز با دو پا و شامگاهانه با سه پا راه می‌رود. اُدیب گفت: انسان است که در کودی با چهار پا (دو دست و دو پا) و در جوانی که میانه زندگی اوست با دو پا و در پیری با سه پا (با دو پا و عصا) راه می‌رود. پس ابوالهول را بکشت و به شهر تبس آمد و چون برابوالهول پیروز شده بود به سلطنت رسد و باز ندانسته با مادر همسری کرد و از او صاحب چهار فرزند (دو پسر ودو دختر) شد. خدایان تبس از جنایات او خشمگین شدند و آن شهر را به طاعون مبتلا ساختند. سرانجام اُدیب از قتبل پدر و همسری با مادر آگاه شد. چنان خود را بیرون آورد و در وضع گدایان از تبس خارج شد و رو به بیابان نهاد.


۵-کیمیاگر  نویسنده‌: پائولو کوئیلو

موضوع رمان: حکایت پسر چوپانی است که در آرزوی گنج دنیوی به سفر می‌پردازد.

نام شخصیت‌های اصلی داستان: چوپان ـ مرد بلور فروش ـ کیمیاگری که خود را پادشاه معرفی نمود.

شخصیت‌های فرعی داستان: صحرا ـ باد

پیام: این داستان بما می‌آموزد که به ندای قلب خویش گوش کنیم و همواره رویاهایمان را دنبال کنیم.

مترجم: میترا میرشکار                      چکیده رمان کیمیاگر

سانتیاگو شبان اسپانیایی که به گوسفندان خود دلبستگی و ایمانی بی اندازه دارد، در خواب، کودکی را می بیند که اهرام مصر را به او نشان می دهد و می گوید که چوپان می تواند در آنجا به گنجی با ارزش دست یابد. پیش از نشان دادن جای دقیق گنج، از خواب بیدار می شود . نزد پیرزن پیشگویی می رود ؛ او نیز می گوید، اگر به اهرام مصر برود ، گنج را پیدا خواهد کرد، لیکن پیمان یک دهم گنج را از چوپان می گیرد. جوان چوپان ، که کتابخوان است، با تعدادی از گوسفندان خود، راه سفر در پیش می گیرد تا با فروش پشم گوسفندان خویش به بازرگانی اندلسی، خرج سفر را فراهم کند. او دلباخته دختر بازرگان شده و این دخترِ رؤیاهای چوپان می شود.پس از تهیه خرج سفر با فروش گوسفندان ، راهی سفر به مصر می شود. در راه با پیرمردی،که خود را پادشاه سالیم معرفی می کند، آشنا می شود که چوپان را به یافتن گنج تشویق می کند. به او می گوید: خداوند نشانه ها را به او نشان خواهد داد و او نباید در آنها کوتاهی کند. پیرمرد به او دو سنگ «اوریم» و «تُمّیم» می دهد تا هنگامی که سانتیاگو توان دیدن نشانه ها را ندارد او را یاری دهد.در راه پسری پول او را می دزدد و او بناچار نزدیک بلورفروشی یک مسلمان مشغول کار می شود. او نیز وی را تشویق می کند که دست از یافتن گنج نکشد. او که مرد مهربانی است به جوان کمک می کند، سانتیاگو در مدتی که مقداری پول تهیه کند و به سفر ادامه دهد . در کاروانی که به مصر می رود به یک انگلیسی، که او نیز کتابخوان است، بر می خورد. او نیز در پی همان چیزی است که شاه سالیم آن را « افسانه شخصی» خوانده و اکنون سانتیاگو و مرد انگلیسی هر دو در پی یک هدف هستند. مرد انگلیسی خواستار دستیابی به راز کیمیاگری است و در پی کیمیاگر معروفی است که گفته شده می تواند سرب را به طلا تبدیل کند و به اکسیر جوانی دست یابد. پس از جستجوی زیاد از طریق دختر عرب سبو به دوش بسیار زیبایی،  نشانی از مردی می گیرند که بیماران را شفا می دهد که همان کیمیاگر است. سانتیاگو دلباخته دین دختر مسلمان می شود که نامش فاطمه است. دختری پاکدامن و بسیار زیبا. از این پس فاطمه گنج سانتیاگو می شود  و او در آرزوی آن است که روزی به سوی او باز گردد. فاطمه به او قول می دهد منتظر او بماند ولی به شرط آنکه سانتیاگو از هدف اصلی خود به کج راهه نرود. سانتیاگو و مرد انگیلسی، کیمیاگر را پیدا می کنند و کیمیاگر که در می یابد سانتیاگو در جستجوی گنج و دستیابی به «افسانه شخصی» خویش است ، هر آنچه دانش دارد در اختیار او می گذارد، غیر از فن اصلی که تبدیل سرب به طلا و دستیابی به اکسیر جوانی و حیات می باشد. سفر سانتیاگو به اهرام مصر در اثر جنگ داخلی بین دو قبیله عرب متوقف می شود. او به سران یکی از این قبایل کمک می کند تا حمله دشمن را پیش بینی و از قتل و غارت آنان جلوگیری کنند. دست آخر، به اهرام مصر می رسد. گنج را در آنجا نمی یابد. به اسپانیا  باز می گردد و گنج را در کلیسایی متروک و در ریشه درخت سپیداری که در آن روییده است، پیدا می کند صندوقی است پر از سکه های طلای قدیمی. سپس با فاطمه پیوند همیشگی می بندد.

پائولوکوئیلو از سال 74 به بعد وارد بازار کتاب ایران شدند و بیشترین مخاطب را هم از بین سنین 20 تا 35 جذب کرد این نویسنده از عرفان و فلسفه‌ی زندگی حرف می‌زند.

 

   ۶-داغ ننگ

قهرمان داستان: هسته   پیام داستان: مقاومت در برابر تهمت‌های ناروا  حوادث اصلی: تهمت زنا به هسته، ترک شوهر

درون مایه: مطالعه آثار گناه  موضوع داستان: روانی و اجتماعی

این رمان شاهکار ناثانیل‌هاثورن آمریکا است که ماجرای داستان در شهر بوستون در قرن هفدهم اتفاق می­افتد:

 خلاصه‌ای از این داستان:

Hester prynne زن جوانیه‌ها شوهرش اون رو به بوستون می‌فرسته. زن سالها منتظر می‌مونه تا شوهرش بیاد، ولی وقتی خبری ازش نمی‌شه اونم می‌ره با یه مرد دیگه (ای جان جان) مردم شهر ماجرا رو می‌فهمن و او رو زندانی می‌کنند. وقتی که آزادش می‌کنن مجبورش می‌کنن که لباسی رو که روش یه حرف A قرمز رنگ به معنی Adultery (زنا) حک شده بود بپوشه که همه بفهمن گناهکاره. او لباس رو نمی‌پوشه و سالها در حاشیه‌ی شهر به تنهایی زندگی می‌کنه (البته نه خیلی به تنهایی چون بچه نامشروعش هم باهاش بوده) تا اینکه یه روز تصمیم می‌گیرده بپذیره و لباس رو بپوشه. اون همه با افتخار. او حرف روی لباس رو با نخ طلای رنگ تزئین می‌کند و حتی وقتی که بخشیده می‌شه و بهش اجازه میدن که اون لباس رو از تنش در بیاره این کارو نمی‌کنه به این میگن زن لجباز و یه دنده (دمت گرم هسته) معنی این علامت به مروز زمان عوض می‌شه و مردم شهر به هسته با احترام برخورد می‌کنند و معنی اون حرف به Able (شایسته توانا) تغییر می‌کند. در این داستان هسته توسط جامعه به عنوان گناهکار قضات می‌شه و مجبورش می‌کنن لباس رو تنش کنه که انگشت نمای مردم بشه تقصیرش چیه این که قوانین روزیی پا گذاشته و *** داشته (تازه شوهر خیانت کره بوده) اون می‌تونست مثل خیلی‌های دیگر زیر بار تنبیه مجازات بشه و بذاره که شکست بخوره شهر و ترک کند و خودش رو قایم بکنه در عوض ایستاد، مقاومت کرد و با وجود فشار زیادی که روش بود جسارت به خرج داد (اینجاست که شاعر میگه: بابا اراده) اون وجودش و کاری رو که کرده بود انکار نکرد و با شجاعت خودش تونست نشان گناهکاری رو به نشان افتخار تبدیل کنه (آفرین هسته من بهت افتخار می‌کنم).

 

۷گذاشته بود براثر جراحت زخم می‌میرد و بعد از مرگ او خانم سن کلار که ماری نام داشت و زنی خشن و بد اخلاقی بود همراه برای شوهرش برده‌ها را می‌فروشد و تم بیچاره به دست سیمون لگری خشن می‌افتد که او را به کشتزار پنبه خود می‌برد تا از او یک مراقب بسازد اما با بدرفتاری برادران مواجهه می‌شود و در این حال ظلم و ستم و فشار زیادی به تم وارد می‌شود به طوری که دو تا از بردگان وقتی خواستند فرار کنند به تم نیز پیشنهاد فرار دادند ولی تم قبول نکرد و حاضر به فرار نشد و ارباب سنگ دلش چون آن بردگان فراری را نمی‌یابد تم را صدا می‌زند و می‌گوید تو باعث فرار آنها شدی و تم را تا سرحد ممکن می‌زنند و تم با نیروی ایمانش جرأت می‌کند و با اربابش مقابله می‌کند و ارباب نیز خشمگین می‌شود و تا سرحد مرگ می‌زند و سپس او را به یک خرابی می‌برند. تا جان او درآید اما تم با زمزمه‌های عاشقانه که سر می‌دهد... تا اینکه پسر ارباب سابقش آقای ژرژ شلبی موفق می‌شود پس از جستجوهای فراوان وی را بیابد تا نجاتش دهد و او را به میان خویشانش بازگرداند، اما تنها آخرین کلمات او را می‌شنود که روی لبانش به سردی می‌گراید کلمات عشق و بخشش و دوست داشتن مردم در این دنیا، اما درسی که تم می‌دهد به هدر نمی‌رود و پسر جوان بعد از خاکسپاری تُم به کنتاکی بر می‌گردد و همه بردگان پیشین خود را آزاد می‌کند.

«کلبة عموتم» پیش از آنکه داستان اندوهبار و درد آلود زندگی انبوهی محکوم بی‌گناه باشد یک دفاعیه افشاگر و شورانگیز سیاسی و اجتماعی است. این کتاب که پیش از درگیری جنگهای انفصال در ایالات متحده ننگ و افتضاح ستم برده‌برداری را پیش چشم جهانیان به رسوای کشد، در مبارزه با غم انگیزترین شرم آورترین ضعف تمدن دنیای نوین ضربة کاری و کوبنده را فرود آورد. و از آن پس اثر خانم «بیچراستو» آمریکایی بسان ستونی گزند ناپذیر و تراشیده در خارای سخت ایمان و احترام به آزادی انسانها و آراسته به نقش و نگار شریف‌ترین عواطف بشری، در شمار یکی از پایه‌های بنای عظیم انسانیت و عدالت مقام گرفت. بی‌تردید کتابی در چنین مقام همیشه تحسین انگیز و همیشه تازه و زیباست.

درون مایه داستان: غم و اندوه و وجود عشق مطلق در یک برده که او را به نهایت پیروزی می‌رساند.

پیام داستان: غم و اندوه و وجود عشق مطلق در یک برده که او را به نهایت پیروزی می‌رساند.

پیام داستان: هر کسی که در خود عشق خدا را داشته باشد در نهایت پیروز خواهد شد و هرگز با وجود سختی‌ها در دنیا لحظه‌ی غم به خود راه نخواهد داد و ایثار و فدارکاری را سرچشمه وجود خود خواهد نمود و اگر در قلب خود اعتقاد به خداوند را حک نماید در چنگال سختی و آزارها و فشارهای که به او روا داشته باشند بازهم از قدرت و اعتقاد خداوند متعال دست بر نخواهد زد و او را به سرمنزل سعادت و هستی خواهد کشانید و اوست زیبایی مطلق ازلی و ابدی...

 

  

پرسش هاي ادبيات جهاني(نمونه):

 -         ادبيات مصر را توضيح دهيد.26

-         چهار اثر از ادبيات مصر را نام ببريد

-         از برترين نماد ادبيات مصر باستان دو مورد را نام ببريد26

-         ادبيات هند و موقعيت آن را توضيح دهيد30

-         موضوع و خلاصه داستان رامايانا را بنويسيد30

-         مهابهاراتا چه نوع اثري است ؟ توضيح دهيد30

-         موضوع، زمان و نام حماسه بزرگ هنديان را بنويسيد.

-         كتاب كهن ادبي غير مذهبي هند باستان چه نام دارد و موضوع آن چيست؟30

-         ويژگي عمده ادبيات چين را بنويسيد.33

-         دو شاعر معروف چين باستان را نام ببريد.33

-         بنيانگذار نثر جديد چين چه كسي است؟33

-         ويژگي مهم شعر ژاپن را بنويسيد.36

-         ويژگي نثر ژاپن را بيان كنيد37

-         نويسنده،موضوع و حجم رمان گنجي مونوگاتاري را ذكر كنيد37

-         اصطلاح تانكا و هايكا توضيح داده، فرق آن دو را بنويسيد36

-         ادبيات سومريان را توضيح دهيد

-         خلاصه داستان گيلگمش را بنويسيد.

-         ادبيات عرب به چند دوره تقسيم مي شود باختصار بنويسيد.44

-         ويژگي شعر جاهلي عرب را بنويسيد.(1)45

-         انجمنهاي ادبي كه در شبه جزيره عربستان شكل مي گرفت چه نام داشت؟ 44

-         وضع عمومي شعر و ادبيات در دوره بني اميه به چه مرحله اي رسيد ؟ دو تن از مهمترين شاعران اين دو ره را نام ببريد46

-         جرير شاعر كدام دوره است و شعر او چه ويژگي هايي دارد؟47

-         عيب عمومي شاعران عرب را بنويسد.(2) 50

-         بشاربن بُرد شاعر كدام دوره است و شعرش ه ويژگي هايي دارد؟51

-         وضع شعر عرب را در دوره بني عباس  بنويسيد. 58

-         وضع نثر عرب را در دوره بني عباس  بنويسيد. 58

-         پيشروان ادبيات قرن نوزدهم عرب چه گروههايي بودند؟ باختصار بنويسيد.(2) 62و63

-         دو اثر بزرگ هومر را نام برده، يكي را به اختيار توضيح دهيد. 74

-         تراژدي را تعريف كنيد77

-         كمدي را تعريف كنيد.

-         فرق تراژدي و كمدي را بنويسيد(5/1)

-         منظور از «سيب نفاق» چيست؟ (5/1)

-         از نمايشنامه هاي اشيل پنج مورد را نام ببريد79

-         شعر غنايي يونان را معرفي كنيد.81

-         انواع شعر غنايي را بنويسيد.82

-         شش مورد از اصول كلاسيسيسم را نام ببريد(5/1) 482

-         اصطلاح ... را توضيح دهيد. (5/2)

-         شاخه هاي رئاليسم را نام برده، باختصار توضيح دهيد(3)

-         خلاصه رمان... را در يك صفحه بنويسيد.

-         قهرمانان اصلي و حوادث اصلي و پيام رمان ... را بنويسيد.

-         قهرمانان اصلي و فرعي و زمينه فكري (سياسي،فلسفي،روانشناسي، مذهبي و...) رمان ... را بنويسيد.

-         حوادث اصلي و فرعي  و مكتب ادبي رمان ... را بنويسيد.

-         ويژگي ادبيات امريكا/ فرانسه/ روسيه / انگلستان/ اسپانيا / ايتاليا / آلمان / امريكاي لاتين / ... را بنويسيد.

-         نويسنده و موضوع ده رمان زير را ذكر كنيد.

-         رمان ... چه تأثيري در ادبيات ... داشته است؟

-         رمان... چه نقشي در انقلاب ... داشته است؟

-         رمان ... حاصل چه تغييرات فكري (ادبي، اجتماعي، سياسي، فلسفي، مذهبي) بوده است باختصار بنويسيد.

-          نويسندگان رمانهاي زير را نام ببريد.

 

                                     

 

 حافظ(۲)

  سرفصل  درس حافظ ترم تابستاني 1388   

 1- آثاري كه در بارة حافظ نوشته شده است. 2- شرح غزلهاي حافظ. 3- شرح احوال  و افكارحافظ(از كتاب حافظ خرمشاهي چاپ طرح نو). 4- روخواني يك صد غزل از شماره 251 تا 350(بر مبناي غني و قزويني). 5- شرح غزل هاي جدول ذيل. 

رديف

مصراع اول غزل- تدريس در كلاس

 شماره

رديف

مصراع اول غزل– تكليف دانشجو

شماره

1

شب وصل است و طي شد نامه هجر

251

1

منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز

259

2

روي بنما و مرا گو كه زجان دل بر گير

257

2

گلعذاري زگلستان جهان ما را بس

267

3

حال خونين دلان كه گويد باز

262

3

اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش

273

4

صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش

275

4

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

285

5

سحر زهاتف غيبم رسيد مژده به گوش

283

5

شممت روح وداد وشمت برق وصال

303

6

ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش

291

6

نماز شام غريبان چو گريه آغازم

333

7

هر نكته اي كه گفتم در وصف آن شمايل

307

7

ما بدين ­درنه پي حشمت وجاه آمده­ايم

366

8

سالها پيروي مذهب رندان كردم

319

8

 ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم

 371

9

خيال نقش تو در كارگاه ديده كشيدم

322

9

 صبح است ساقيا قدحي پر شراب كن

 396

10

اين تقويم تمام كه با شاهدان شهر

353

10

اي نور چشم من سخني هست گوش كن

398

11

غم زمانه كه هيچش كران نمي بينم

358

11

شراب لعل كش و روي مه جبينان بين

403

12

خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم

368

12

وصال او زعمر جاودان به

419

13

خيز تا خرقة صوفي به خرابات بريم

373

13

ساقي بيا كه شد قدح لاله پر زمي

429

14

ما نگوييم بد و ميل به ناحق نكنيم

378

14

سحر با باد مي گفتم حديث آرزومندي

440

15

فاتحه اي چو آمدي بر سر خسته اي بخوان

382

15

 هواخواه توام جانا و مي دانم كه مي داني

    474

16

زدلبرم كه رساند نوازش قلمي

471

16

 سحرگه رهروي در سر زميني 

483

17

اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي

487

17

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي

493

18

در همه دير مغان نيست چو من شيدايي

490

18

مي­خواه­وگل افشان­كن­ازدهرچه­مي­خواهي

495